Priesteres

Sinds een aantal jaren ben ik als priesteres verbonden aan de 13 Moon Mysterie School,  de Sisterhood of the Rose (Maria Magdalena) en aan de Emerald Temple, waar ik als ‘anointing priestess’ opgeleid ben om met de heilige tempel oliën te werken. Ook ben ik priesteres in de lineage van Sri Vidya, een tantrische stroming waarin het vrouwelijke principe wordt gezien als de manifestatie waar alles uit voort komt. Een verademing voor mij (als dochter van een dominee), om me het goddelijke ook als vrouwelijk te kunnen voorstellen.

De vrouwelijke kracht inspireert mij tot leven buiten het lineaire tijds-denken waar onze maatschappij van doordrongen is. Het economische model waar we in leven is grotendeels gericht op snelheid, grootschaligheid, winst maken: met uitputting op allerlei vlakken als gevolg. De natuur eert de tijd die er nodig is voor iets. Het ontkiemt in haar eigen tempo en groeit niet sneller dan het gaat. Groeien betekent de tijd z’n werk laten doen en de kwaliteit van de verschillende seizoenen eren. Ik associëer de vrouwelijke kwaliteiten met dit groeiproces. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om ruimte te maken voor deze vrouwelijk kracht/kwaliteit in een wereld waar tijd vaak gelijk staat aan geld.

Door o.a. middel van vertraging, lichaamsgerichte oefeningen, meditatie, contemplatie en ritueel kunnen we ruimte creëren in onszelf om, buiten de lineaire tijd om, contact te maken met de magische dimensie, een plek waar we een dieper contact met onszelf en het geheel kunnen ervaren. Ons vrouwelijk deel heeft vanouds een bijzondere connectie met die magische dimensie. Door de snelheid van alle dag en het vaak vergeten contact met ons eigen fysieke lichaam is het echter moeilijker voor ons geworden om met deze dimensie in contact te komen.  We hebben ruimte, tijd en elkaar nodig om weer in die afgestemde ruimte van liefde en het hart te kunnen komen.

Duizenden jaren patriarchaat hebben ons aan de rand van de afgrond gebracht als het gaat over respectvol en met liefde omgaan met moeder aarde. Het is nodig de balans te herstellen tussen het vrouwelijke en het mannelijke principe in ons en om ons heen. Dat is geen eenvoudige missie weet ik uit eigen ervaring. Maar alle verandering begint bij jezelf. Als de gevoeligheid weer een plaats mag krijgen in zowel mannen als vrouwen en als het mannelijke en het vrouwelijke in wederzijds respect en liefde voor elkaar buigen en met elkaar samenwerken dan is er een betere wereld mogelijk. Ik kies voor onvoorwaardelijke liefde, elke keer weer, hoe groot de uitdagingen ook zijn en hoe moeilijk me dat soms ook valt.

Met deze achterliggende gedachtes verbind ik me als priesteres middels ceremonie, puja, homam, mantra’s en meditatie met De Bron, met dat aspect van ons dat universeel en vol liefde is voor al wat leeft.